Kaupunginhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Hallintojohtaja
Hankintapäätökset:
§ 2 Digitaalinen valmennusalusta Mikkelin seudun kuntakokeilun asiakastyöhön, 26.03.2021

Palvelujohtaja/Ruoka- ja puhtauspalvelut
Henkilöstöpäätökset:
§ 11 Chatthaya Saaren palkkaaminen Kalevankankaan koulun palvelutyöntekijän määräaikaiseen tehtävään, 06.04.2021
§ 12 Johanna Koivusen valitseminen Kalevankankaan koulun palvelutyöntekijän tehtävään, 06.04.2021
§ 13 Eija Mannisen ja Pirunrat Pansutchanangin valitseminen Rantakylän koulun tilahuoltajan tehtäviin, 06.04.2021

Talousjohtaja
Talouspäätökset:
§ 7 Nuorisopalvelujen alitilityskassojen lakkauttaminen, 26.03.2021
§ 8 Muutokset Avoin päiväkoti Punapirtin alitiyskassan nimeen ja vastuuhenkilöihin, 30.03.2021
§ 9 Muutokset liikuntapalvelujen hyväksyjiin ja varahyväksyjiin, 09.04.2021
§ 10 Lisäys Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan ostolaskujen asiatarkastajiin ja hvyäksyjiin, 13.04.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viarnhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.