Kaupunginhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetut pöytäkirjat:

  • Kaupunkiympäristölautakunta 23.3.2021
  • Mikkelin seudun ympäristölautakunta 24.3.2021
  • Haukivuoren aluejohtokunta 25.3.2021
  • Lupa- ja valvontajaosto 1.4.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.