Kaupunginhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Lisämäärärahaesitys, Wisa-areenan purku

MliDno-2021-1259

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin omistama entinen Wisa-areena, Pursialankatu 30 on jäänyt pois kaupungin palveluverkosta vuonna 2017. Tilat jäivät tyhjilleen, kun kamppailu-urheilijoiden toiminta muutti Otavankadulle ammattioppilaitoksen entiseen metallityöhalliin.

Ns. Wisa-areenan tontti tullaan vuokraamaan kaupungin ulkopuoliselle toimijalle yritysinvestointia varten, jonka vuoksi kiinteistöllä sijaitseva heikkokuntoinen rakennus puretaan ja alue saatetaan rakennettavaan kuntoon.

Purkutyöt on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2021 ja ne valmistuvat elokuussa 2021. Purkamisen kokonaiskustannusarvio on 250 000 euroa ilman mahdollista pilaantuneen maa-aineksen poistamisia, jotka katetaan tarvittaessa erillisestä budjetista.

Wisa-areenan kirjanpitoarvo on alaskirjattu vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle 250 000 euron lisämäärärahan käyttötalouteen Pursialankatu 30 entisen Wisa-areenan rakennuksen purkuun vuodelle 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle 250 000 euron lisämäärärahan käyttötalouteen Pursialankatu 30 entisen Wisa-areenan rakennuksen purkuun vuodelle 2021.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.