Kaupunginhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Kaupunginvaltuuston kokouksen 15.2.2021 täytäntöönpanot

MliDno-2021-588

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.2.2021 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 17
Eron myöntäminen Toni Maczulskijille kaupunginvaltuuston valtuutetun luottamustehtävästä
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 19.2.2021: Toni Maczulskij, Ulla Yli-Karro, Hannu Toivonen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 18
Eron myöntäminen Katariina Asikaiselle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja varapuheenjohtajan nimeäminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 19.2.2021: Katariina Asikainen, valittu jäsen, nimetty varapuheenjohtaja, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 19
Eron myöntäminen Reijo Grönlundille keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 19.2.2021: Reijo Grönlund, valittu jäsen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 20
Eron myöntäminen Panu Jouhkimolle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 19.2.2021: Panu Jouhkimo, valittu jäsen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 21
Eron myöntäminen Satu Soivaselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 19.2.2021: Satu Soivanen, valittu varajäsen, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 22
Eron myöntäminen Anne Bergmanille Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 19.2.2021: Anne Bergman, valittu jäsen, valittu varajäsen, Mikkelin Vesiliikelaitos, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

§ 23
Konsernitilisopimuksen korkoperusteiden ja tililuottojen vahvistaminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 19.2.2021: Talouspalvelut, OP Yrityspankki Oyj, Meidän IT ja talous Oy/maksuliikenne, Etelä-Savon pelastuslaitos, Mikkelin Vesiliikelaitos, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, Etelä- Savon Energia Oy, Etelä-Savon Kampuskiinteistöt ky, Etelä-Savon Koulutus Oy, Kiinteistökehitys Naistinki Oy, Metsäsairila Oy, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy, Mikkelin Ravirata Oy, BioSairila Oy

§ 24
Launialan koulun muuttaminen varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteiskäyttörakennukseksi
Kaupunginvaltuusto palautti asian uuteen valmisteluun

§ 25
Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 19.2.2021: Energiatyöryhmän jäsenet, Etelä-Savon Energia Oy ja Suur-Savon Sähkö Oy

§ 26
Valtuustoaloite varhaiskasvatuspalveluiden turvaamisesta
Merkittiin tiedoksi

§ 27
Valtuustoaloite rantayleiskaavoituksen päivittämiseksi
Merkittiin tiedoksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 19.2.2021: Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Ilkka Tarkkanen

§ 28
Valtuustoaloite kaupungin rakennusjärjestyksen päivittämisestä
Merkittiin tiedoksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 19.2.2021: Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Juha Ruuth

§ 29
Valtuustoaloite yhteisöllisen asumisen lisäämiseksi Mikkelissä
Merkittiin tiedoksi

§ 30
Valtuustoaloite avoimuuden lisäämiseksi sisäilmaongelmissa
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 8.3.2021 § 107

§ 31
Valtuustoaloite: Mikkelin on laadittava oma monipaikkaisuuden toimenpideohjelma
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 8.3.2021 § 108

§ 32
Valtuustoaloite maksuttoman joukkoliikenteen laajentamiseksi 2. asteen opiskelijoille
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 8.3.2021 § 109

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.