Kaupunginhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu 2017-2021

MliDno-2017-1306

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston ja -​hallituksen kokuksista laadittu ehdotusluonnos kokousaikatauluksi 1.2. -​ 30.6.2021:

Kv klo 17.00 Lisätietoja Kh klo 14.0 Lisätietoja
    11.1.2021 (päätetty kh 20.4.2020)
    18.1.2021 (päätetty kh 20.4.2020)
25.1.2021 (päätetty kv 18.5.2020)    
    1.2.2021 Suunnittelukokous
    8.2.2021  
15.2.2021      
    22.2.2021  
   TALVILOMA    
    1.3.2021 Suunnittelukokous
    8.3.2021  
15.3.2021      
    22.3.2021  
    29.3.2021 Tilinpäätös
  PÄÄSIÄINEN    
    12.4.2021 Suunnittelukokous
    19.4.2021  
26.4.2021      
    3.5.2021 Suunnittelukokous
    10.5.2021  
17.5.2021      
    31.5.2021  
7.6.2021 Järjestäytyminen ja 
tilinpäätös
   
    14.6.2021  
    21.6.2021 varapäivä

 

 

Kaupunginhallituksen ja -​suunnittelukokoukset alkavat klo 14.00.
Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kaupunginhallitus kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kaupunginvaltuuston kokoukset alkavat klo 17.00.

Kuntalain 94 §:n 1 ja 2 momentissa valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin,​ kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Mahdollisista valtuuston seminaareista sovitaan erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kaupunginhallituksen kokousaikataulun. 

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se päättää pitää valtuuston kokoukset:

 • ma 25.1.2021 (päätetty 18.5.2020 § 28)
 • ma 15.2.2021 
 • ma 15.3.2021
 • ma 26.4.2021
 • ma 17.5.2021  
 • ma 7.6.2021 Järjestäytyminen ja tilinpäätös


ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00.

Mahdollisista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se päättää pitää valtuuston kokoukset:

 • ma 25.1.2021 (päätetty 18.5.2020 § 28)
 • ma 15.2.2021 
 • ma 15.3.2021
 • ma 26.4.2021
 • ma 17.5.2021  
 • ma 7.6.2021 Järjestäytyminen ja tilinpäätös


ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00.

Mahdollisista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain mukaan kuntavaalit toimitetaan 13.6.2021. Saman lain mukaan uusien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021. 

Kuntavaalien ajankohdan siirtymisen vuoksi tulee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokousaikataulusta tulee päättää uudelleen. 

Nykyisen kaupunginhallituksen kokous ehdotetaan pidettävän maananataina 9.8.2021 klo 14.00 ja uuden, vaalien jälkeen valitun, kaupunginhallituksen kokoukset maanantaina 23.8.2021 klo 14.00 ja maanantaina 30.8.2021 klo 14.00.

Kuntavaalien jälkeen kaupunginvaltuuston ensimmäinen kokous (järjestäytymiskokous) ehdotetaan pidettävän maanantaina 16.8.2021 klo 17.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kaupunginhallituksen kokousaikataulumuutoksen. 

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se päättää pitää valtuuston kokouksen maanantaina 16.8.2021 klo 17.00 alkaen. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.