Kaupunginhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Itä-Suomen päihdehuollon ky
  - valtuuston pöytäkirja 22.3.2021
  - hallituksen pöytäkirja 23.3.2021
   
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
  - hallituksen pöytäkirja 31.3.2021
   
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän kuntatapaaminen 26.4.2021 klo 13.30-15.30 (etäyhteydellä). Ohjelmaluonnos ja kokouslinkki lähetetään erikseen.
   

 • Lausuntopyyntö: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus

  Mikkelin kaupungille on tullut lausuntopyyntö koskien EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotusta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027. Lausunto tulee antaa 16.4.2021 mennessä. Kaupungin johtoryhmässä 12.4.2021 käsitelty ja lausuntopalvelut.fi -palveluun 12.4. 2021 syötetty Mikkelin kaupungin lausunto on seuraava:

  "Ohjelma-asiakirja on aluekehitysrahaston toimintalinjojen osalta rakenteeltaan toimiva ja se mahdollistaa kunkin alueen tarpeisiin pohjautuvan aluelähtöisen kehittämisen. Kuntien kasvava elinvoimarooli on tunnistettu ja kunnat sekä kuntayhtymät on huomioitu hyvin ohjelman kohderyhmissä ja keskeisinä toimijoina. Erityisen positiivista on, että yliopistokeskuskaupungit kuten Mikkelin on huomioitu ekosysteemisopimusneuvotteluissa osana innovaatioekosysteemien laaja-alaista kehittämistä. Innovaatio- ja yritystoiminnan kehittämiseen keskittyvät sisällöt mahdollistavat aluetalouden elpymistä tukevan toiminnan rahoittamisen vauhdittaen samalla digitaalista ja vihreää siirtymää.

  Yhteen liitetympi Eurooppa -osiossa on Itä- ja Pohjois-Suomen osalta tunnistettu hyvin pitkien etäisyyksien aiheuttama kilpailuhaitta sekä siitä johtuva erityinen tarve liikenneinfrastruktuurien kehittämiseksi. Infrastruktuurien rahoitusmahdollisuus laajentaa aluekehittämisen tuki-instrumentteja oleellisella tavalla lisäten ohjelman vaikuttavuutta ja kykyä vastata aluelähtöisiin kehittämistarpeisiin erityisesti harvaan asutulla alueella.

  Kattavan saavutettavuuden takaamiseksi ohjelmaesityksen tulisi kuitenkin sisältää myös nyt siitä puuttuvat pitkäjänteiset, koko ohjelmakautta koskevat laajakaistainfrastruktuurien rahoitusmahdollisuudet hallituksen marraskuussa 2019 tekemän linjauksen mukaisesti. Harvaan asutuille ja runsaasti vapaa-ajanasuntoja omaaville alueille kuten Etelä-Savolle kattava laajakaistaverkko on yksi keskeinen elinvoimakysymys. Laajakaistainfrastruktuurin kehittäminen tukee konkreettisesti ohjelmaesityksen tavoitteita koskien monipaikkaista asumista sekä monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn ja etätyön tekemistä sekä opiskelua ajasta ja paikasta riippumattomasti."

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.