Kaupunginhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Eron myöntäminen Anna-Leea Korhoselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

MliDno-2017-1231

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anna-Leea Korhonen lähettänyt 12.4.2021 eropyynnön keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä. Syynä esteellisyys: ehdokkuus kuntavaaleissa.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-​2021 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Haapala Antti,​ hydrobiologi,​ filosofian tohtori
 2. Suhonen Antti,​ asianajaja VT
 3. Lappi Riitta,​ asiantuntija,​ terveystieteiden maisteri
 4. Kauppinen Helena,​ opettaja,​ eläkeläinen,​ PJ
 5. Himanen Vesa,​ herastuomari


Varajäsenet siinä järjestyksessä kuin heidät kutsutaan kokouseen:

 1. Korhonen Anna-Leea,​ varhaiskasvatuksen opettaja
 2. Härkönen Sirkka,​ lähihoitaja,​ eläkeläinen
 3. Parkkinen Pekka,​ maatalousyrittäjä
 4. Liukkonen Saara,​ yrittäjä
 5. Lausas Pekka,​ ravintolatyöntekijä

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Anna-Leea Korhoselle hänen pyytämänsä eron keskusvaalilautakunnan 1. varajäsenyydestä ja valitsee uuden 1. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.