Kaupunginhallitus, kokous 19.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Projekti Raakapuu - jatkotoimet

MliDno-2017-2391

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki oli yksi 30:stä kunnasta, joka vaati Stora Enso Oyj:ltä, Metsäliitto Osuus-kunnalta ja UPM-Kymmene Oyj:ltä vahingonkorvauksia kilpailunrajoituslain pohjalta. Asiaa kaupunkien edustajana on hoitanut asianajotoimisto Krogerus Oy. Helsingin käräjäoikeus antoi tuomion asiassa. 31.10.2017. Kantajina olleet kunnat hävisivät oikeudenkäynnin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden tuomio ja muut oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Helsingin käräjäoikeuden tuomion L 11/54351 sekä valtuuttaa kaupunginlakimiehen käymään asiaan liittyviä jatkoneuvotteluja Krogerus Oy:n, Kuntaliiton ja muiden asiassa mukana olevien kuntien kanssa siitä, valitetaanko käräjäoikeuden tuomiosta, tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. 

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuutti kaupunginlakimies Jukka Savolaisen käymään asiaan liittyvät jatkoneuvottelut Krogerus Oy:n, Kuntaliiton ja muiden asiassa mukana olevien kuntien kanssa.

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Muutoksenhakuaika metsäkartellia koskevassa oikeudenkäynnissä päättyy 28.2.2018. Jutussa mukana olevien kuntien yleinen tahtotila on, että asia saataisiin ratkaistua sovinnollisesti. Kuntaliiton johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff on luonnostellut mukana oleville kunnille yhteisen päätösesitysluonnoksen sekä sovintosopimusluonnoksen asian luottamustoimielimissä käsittelyä varten. Koska valitusaika on päättymässä helmikuun lopussa, on asiasta joka tapauksessa jätettävä valitus Helsingin hovioikeuteen, jotta sovintoneuvottelua voidaan jatkaa. Kaupunginlakimies esittelee asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että MIkkelin kaupunki valittaa Helsingin käräjäoikeuden 30.10.2017 antamasta tuomiosta sekä Helsingin käräjäoikeuden 13.1.2017 ja 20.1.2017 antamista prosessipäätöksistä Helsingin hovioikeuteen.

Valituksesta huolimatta kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki esittää vastaajille oikeudenkäynnin sopimista siten, että kunta peruuttaa valituksensa ja vastaajayhtiöt luopuvat niille käräjäoikeudessa maksettavaksi tuomituista oikeudenkäyntikuluista viivästyskorkoineen. Mikäli kunta on jo maksanut tuomitut oikeudenkäyntikulukorvaukset, vastaajayhtiöt palauttavat maksetut suoritukset.

Kunta päättää antaa välittömästi oikeudenkäyntiasiamiehelleen Asianajotoimisto Krogerus Oy:lle toimiohjeen selvittää, suostuvatko vastaajayhtiöt edellä mainittuun sovintoehdotukseen.

Mikäli vastaajayhtiöt allekirjoittavat em. päätöksen mukaisen ja liitteenä olevan sovintosopimusluonnoksen pääasiallisten kohtien mukaisen sovintosopimuksen 20.3.2018 mennessä, niin kunnan on allekirjoitettava sovintosopimus 22.3.2018 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.