Kaupunginhallitus, kokous 19.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Muut asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi

  • kaupunginhallituksen seminaari pidetään 5.-6.3.2018 Anttolassa Anttolanhovissa
  • kaupunginhallituksen kokous pidetään tiistaina 6.3.2018 klo 15 kaupungintalolla

Satu Taavitsainen ja Markku Aholainen ottivat esille, että Mikkelin kaupungilla voisi olla mahdollisuus hakeutua Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseksi 5-vuotiaille.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.