Kaupunginhallitus, kokous 19.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Mikkelin kaupungin edustajat Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys r.y:n hallitukseen 2018-2019 (lisäpykälä)

MliDno-2018-467

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n vuosikokous pidetään torstaina 22.2.2018, vuosikokouksessa Mikkelin kaupungin edustajana on sivistysjohtaja (konserni- ja elinvoimajaosto 26.6.2017 § 11).

Kannatusyhdistyksen hallituksen/musiikkiopiston johtokunnan jäsenten toimikausi päättyy 22.2.2018. Mikkelin kaupunkia on pyydetty tekemään ehdotus kannatusyhdistyksen vuosikokoukselle kaupungin edustajista ja heidän henkilökohtaisista varaedustajista hallitukseen toimintakaudeksi 2018-2019.

Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kullekin jäsenelle valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Ellei vuosikokous toisin päätä, valitaan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä kolme Mikkelin kaupungin ja yksi kunkin toimipistekunnan hallinnon piiristä sekä yksi muista jäsenistä.

Vuosikokouksessa suoritetaan myös puheenjohtajan vaali.

Mikkelin edustajina hallituksessa toimikaudella 2016-2017 ovat toimineet Martti Hahtola, Susanna Savander ja Päivi Ylönen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää kolme edustajaa ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n hallitukseen/musiikkiopiston johtokuntaan toimintakaudelle 208-2019 ja evästää vuosikokousedustajaa kokoukseen.

Päätös

Kaupunginhallitus antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n hallitukseen/musiikkiopiston johtokuntaan

  • Jyrki Koivikkoa, varajäseneksi Jussi Marttinen
  • Päivi Ylöstä, varajäseneksi Pertti Ruotsalainen
  • Markku Aholaista, varajäseneksi Heli Kauppinen.

Lisäksi annettiin ohjeeksi esittää puheenjohtajaksi Jyrki Koivikko.

Tiedoksi

Sivistysjohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.