Kaupunginhallitus, kokous 19.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma 2018

MliDno-2017-1721

Valmistelija

 • Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi
 • Tiina Viskari, controller, tiina.viskari@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 § 104 vuoden 2018 talousarvion. Mikkelin kaupungin hallintosäännön (kv  22.5.2017 §41) mukaisesti kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa on esitettävä:

 1. lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet,
 2. käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt),
 3. käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet,
 4. tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä sekä asiatarkastajat,
 5. tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta tarpeellista,
 6. tulosalueiden omat käytännöt määrärahojen seurannasta ja vastuista.

Vuoden 2018 talousarvio ja käyttösuunnitelma on laadittu kaupunginvaltuuston 22.5.2017 hyväksymän palveluorganisaatiorakenteen mukaisesti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 1. hyväksyä kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelman 2018 liitteen mukaisena,
 2. hyväksyä käyttösuunnitelman mukaiset eri toimivaltuudet,
 3. että laskujen hyväksyminen konsernipalveluiden osalta tapahtuu käyttösuunnitelman mukaisesti,
 4. oikeuttaa talousjohtajan päättämään tarvittavista henkilömuutoksista laskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin kaikkien hallintokuntien osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut, talous- ja elinvoimapalvelut