Kaupunginhallitus, kokous 19.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Etelä-​Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä
  -​ hallituksen pöytäkirja 19.1.2018
   
 • Etelä-​Savon sosiaali-​ ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
  -​ hallituksen pöytäkirja 5.2.2018
   
 • Vaalijalan kuntayhtymä
  -​ hallituksen pöytäkirja 17.1.2018
   
 • Etelä-​Savon Elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskuksen päätös ESAELY/450/2017/15.11.2017 Luonnonsuojelualueen perustamispäätös/määräala tilasta Sokkala RN:o 1:870 ja määräala tilasta Ylä-​Komppa RN:o 2:53
   
 • Suomenniemen aluejohtokunta päättää järjestää kesäasukkaiden kuulemistilaisuuden Suomenniemi-​viikolla,​ päivä ja paikka tarkentuu myöhemmin. Tilaisuuteen kutsutaan edustus kaupunginhallituksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.