Kaupunginhallitus, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 409 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Liisa Ahonen ja Jyrki Koivikko. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 21.11.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

   

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.