Kaupunginhallitus, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 418 Muut asiat, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää palvelusuunnitelman aikataulun muuttamisesta (kh 1.10.2018 § 348 / viimeistään 29.3.2019)

Päätös

 • Kaupunginhallitus totesi, että palvelusuunnitelman toteuttamista tulee nopeuttaa siten, että sen tulee olla valmiina viimeistään 14.2.2019.
   
 • Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginjohtaja Timo Halosen ja talousjohtaja Heikki Siiran selostukset vuoden 2018 talousarvion toteuman ennusteesta sekä Otavan Opiston liikelaitoksen valtionosuustilanteesta.
   
 • Satu Taavitsainen muistutti, että kaupungin hankinnoissa tulee noudattaa tilaajavastuulakia
   
 • Oskari Valtola esitti, että jatkossa:
  • kaupunginhallituksen puheenjohtajisto kokoontuisi keskustelemaaan etukäteen kaupunginhallituksessa esille tulevista asioista sekä
  • kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuisivat keskustelemaan etukäteen kaupunginvaltuustossa esille tulevista asioista
    
 • Petri Pekonen tiedusteli Runebergin aukion urheilutalon valmistelutilanteesta sekä uusien koulujen suunnittelutilanteesta.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.