Kaupunginhallitus, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 417 Mikkelin kaupungin yrityspalkinto 2018

MliDno-2018-2405

Valmistelija

  • Sirpa Hyyryläinen, kaupunginjohtajan sihteeri, sirpa.hyyrylainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.