Kaupunginhallitus, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 414 Lisämäärärahaesitys määräalan ostamiseen tilasta 491-417-3-204

MliDno-2018-1806

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Keijo ja Tapani Marttinen omistavat Tikkalassa Sirkolanmäki-nimisen tilan. 15.5.2006 hyväksytyn asemakaavan mukaisesti Sirkolanmäen tilan alueesta noin 3,4 ha on liikerakennusten korttelialuetta ja noin 1,6 ha on suojaviher- sekä maa- ja metsätalousaluetta. Tikkalan alueen nyt rakentuessa on tarkoituksenmukaista ostaa tämä yksityisen omistama asemakaavoitettu alue kaupungin omistukseen.Kauppahinnaksi tälle noin 5 ha alueelle on alustavasti neuvoteltu 200.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää ostaa Keijo ja Tapani Marttiselta 200.000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti 4,9353 ha suuruisen määräalan tilasta Sirkolanmäki 491-417-3-204.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 200.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokouksen oheismateriaalina on kauppakirjaluonnos 4,​9353 ha suuruisen määräalan tilasta Sirkolanmäki 491-​417-​3-​204.

Kyseessä oleva Tikkalassa sijaitseva yksityisen omistama asemakaavoitettu alue on tarkoituksenmukaista ostaa kaupungin omistukseen, sillä alueesta noin 2/3 on liikerakennusten korttelialuetta, jonka kaupunki voi tulevaisuudessa luovuttaa tonttimaana yritystoimintaa varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 200.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.