Kaupunginhallitus, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 415 Konsernilaina velkakirja

MliDno-2018-2307

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
Katja Meskanen, taloussuunnittelupäällikkö, katja.meskanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy:n nykyinen konsernilaina erääntyy 31.12.2018. Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa on neuvoteltu Mikkelin kaupungilta olevan konsernilainan jatkamisesta ja uusimisesta.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt (KV § 59, 5.5.2008) aiempien konsernilainojen yhdistämisen ja konsernilainan myöntämisen Etelä-Savon Energia Oy:lle. Lainaehdoista on sovittu tarkemmin velkakirjassa 7.1.2009. Laina on ollut Bullet -laina, joka maksetaan takaisin yhdessä erässä laina-ajan päättyessä. Lainapääoma on 14 295 973,75 euroa ja se erääntyy 31.12.2018.

Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa neuvoteltu uusi konsernilaina olisi edelleen bullet laina, laina-aika on 5 vuotta ja koroksi on sovittu 4,5 prosenttia.

Etelä-Savon Energia Oy on Mikkelin kaupungin 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Kyseinen laina on konsernilaina, jonka jatkaminen ei lisää ulkoisen konsernin rahoitusriskiä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnettyä konsernilainaa voidaan jatkaa sen erääntyessä 31.12.2018 siten, että lainasopimusehtoina on 14 295 973,75 euron lainapääoma, viiden vuoden bullet -laina ajalle 1.1.2019-31.12.2023 ja lainakorko on 4,5 prosenttia. Lainan uudistamispäätös ja sopimus tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnettyä konsernilainaa voidaan jatkaa sen erääntyessä 31.12.2018 siten, että lainasopimusehtoina on 14 295 973,75 euron lainapääoma, viiden vuoden bullet -laina ajalle 1.1.2019-31.12.2023 ja lainakorko on 4,5 prosenttia. Lainan uudistamispäätös ja sopimus tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että keskustelun aikana valtuutettu Heikki Nykänen ilmoitti olevansa esteellinen (Etelä Savon Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy:n konsernilainan velkakirja, kaupunginhallituksen 5.11.2018 sekä kaupunginvaltuuston 12.11.2018 päätöksen mukaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan velkakirjan allekirjoitettavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Energia Oy

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.