Kaupunginhallitus, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 416 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntalain muuttamisesta (mm. erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn perusteet)

MliDno-2018-2055

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Mikkelin kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain muuttamisesta.Kuntalain muutos koskee käytännössä erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn perusteiden tarkentamista sekä kuntalain osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevan sääntelyn muuttamista kunnassa eri syistä säännöllisesti oleskelevien henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Lakimuutoksen tavoitteena on luoda oikeudenmukainen ja luotettava kuntien erityisen vaikean taloudellisen aseman arviointitapa. Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esityksestä ovat päätöksen oheismateriaalina.

Mikkelin kaupunki katsoo, että esitetyt kuntalain muutokset ovat kokonaisuutena arvioiden tarpeellisia ja kannatettavia. Verrattuna tällä hetkellä käytettyihin kriisikuntakriteereihin, esitetty kriteeristö antaisi kunnan taloudellisesta tilasta tarkemman ja todenmukaisemman kuvan sekä huomiosi kuntien erilaiset konsernirakenteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa edellä olevan lausunnon vastauksena valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain muuttamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.