Kaupunginhallitus, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen Mikkelin Ampujat ry:lle

MliDno-2017-895

Valmistelija

  • Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 15.3.2010 § 26 tehnyt periaatepäätöksen myöntää julkishyödyllisille yhdistyksille väliaikaista hankerahoitusta yhdistysten Leader- hankkeisiin yhteensä enintään 100 000 euroa. Väliaikaista rahoitusta on haettava kaupunginhallitukselta kirjallisesti ja rahoitushakemuksen liitteeksi on toimitettava ELY-keskuksen rahoituspäätös.

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen päättämään väliaikaisen rahoituksen myöntämisestä Leader- hankkeisiin sekä delegoimaan päätöksenteon alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunginvaltuuston päätökseen lisättiin puheenjohtajan esityksestä selvennyksenä, että väliaikainen rahoitus on saajilleen korotonta. Väliaikaisesta hankerahoituksesta laaditaan kaupungin ja yhdistyksen välinen kirjallinen sopimus.

Mikkelin Ampujat ry on hankkimassa elektroniset taululaitejärjestelmät ammunnan harrastamis- ja harjoittelumahdollisuuksien kehittämiseksi ja ammuntakilpailujen järjestämisen modernisoimiseksi. Hankinnan rahoitus on suunniteltu seuraavasti:

  • Pankkilaina OP Suur-Savosta 140 000,00 euroa
  • Veejjakaja ry:n tuki 147 056,00 euroa
  • Mikkelin ampujien varoista 44 944,00 euroa
  • YHTEENSÄ 332 000,00 euroa.

Mikkelin Ampujat ry esittää, että Mikkelin kaupunki tukisi hanketta lainaamalla seuralle siltarahoituksena hankinnan maksuvaiheessa toukokuussa 2018 Veejjakaja ry:n myöntämää rahoitusta vastaavan osuuden 147.056 euroa. Kun hankinta on toteutettu ja tuen edellyttämä raportointi Veejjakaja ry:lle on tehty ja seura saa myönnetyn tukisumman, maksetaan siltarahoitus viipymättä Mikkelin kaupungille takaisin.

Kokouksessa on nähtävillä Mikkelin Ampujat ry:n rahoitushakemus liitteineen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  • myöntää Mikkelin Ampujat ry:lle yhdistyksen Leader- hankkeeseen väliaikaista hankerahoitusta 147 056 euroa,
  • myöntää rahoituksen korottomana ja vakuudettomana,
  • oikeuttaa konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan väliaikaiseen rahoitukseen liittyvän sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Pekka Pöyry poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat