Kaupunginhallitus, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Liisa Ahonen ja Jyrki Koivikko. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa keskiviikkona 20.12.2017 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Koivikko ja Kirsi Olkkonen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat