Kaupunginhallitus, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Muut asiat, kaupunginhallitus

MliDno-2016-1354

Kuvaus

Keskustellaan seuraavista aiheista:

  • katsaus taidemuseon valmistelutilanteeseen
  • katsaus Kalevankankaan alueen kehittämiseen
  • katsaus Vesiliikelaitoksen jäteveden puhdistuslaitoksen investoinnin valmistelutilanteeseen

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi

  • tekninen johtaja Jouni Riihelän ja talousjohtaja Heikki Siiran selostuksen jäteveden puhdituslaitoksen investoinnin valmistelutilanteesta
  • projektipäällikkö Pia Puntasen ja konsultti Vesa Sorasahin selostuksen Sodan ja rauhan keskus Muistin valmistelutilanteesta
  • tekninen johtaja Jouni Riihelän ja museojohtaja Matti Karttusen katsauksen taidemuseon valmistelutilanteeseen
  • tekninen johtaja Jouni Riihelän ja hallintojohtaja Ari Liikasen katsauksen Kalevankankaan alueen kehittämiseen

Merkitään, että Pekka Pöyry saapui kokoukseen takaksin klo 20.25 ja hänen varajäsenensä Taina Harmoinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat