Kaupunginhallitus, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Harkinnanvaraiset palkattomat vapaat säästösyistä

MliDno-2017-594

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Pääsopijajärejstöiltä on viime vuosina tiedusteltu halukkuutta lomarahanvaihtosopimukseen, mutta JUKO, JUKO/OAJ,  SuPer ja Tehy sekä Jyty ja JHL  ovat ilmoittaneet, että eivät tee lomarahanvaihtosopimusta.Tästä syystä lomarahojen vaihtamista ei ole voitu viime vuosina käyttää henkilöstösäästöjen saavuttamiseksi. Vaihtoehtoisena keinona työnantaja tarjoaa mahdollisuuden harkinnanvaraisten palkattomien vapaiden pitämiseen ajalla 1.1.-31.12.2018 seuraavilla ehdoilla:

  • Kannustimena harkinnanvaraisten vapaiden pitämiseen työnantaja tarjoaa bonusta, jolla vapaan ajalta palkkaa vähennetään 85 %.

  • Säästösyistä pidettäviä palkattomia voi pitää 30 kalenteripäivää .

  • Palkattomien ajalle ei saa ottaa sijaista. Opettajien kohdalla voidaan myöntää palkattomia säästösyistä, jos sijaisuus voidaan hoitaa kokonaisuudessaan noudattaen OVTES osio A 24 §:ää.

  • Palkaton anotaan Populuksessa koodilla ”palkaton säästösyistä”.

  • Palkattomat vapaat on pidetään vuoden 2018 aikana. Palkan vähentäminen tapahtuu viimeistään tammikuun 2019 tilistä.

  • Säästösyistä pidettävät palkattomat vapaat eivät saa johtaa siihen, että vuosilomia jätetään säästöön.

  • Säästösyistä pidettävät palkattomat vapaat anotaan kaupungin yleisten, harkinnanvaraisten palkattomia vapaita koskevien periaatteiden mukaisesti.

Vaikuttavauus palkaton säästösyillä on ollut vuonna 2016  kalenteripäivinä 3911 ja palkkakustannuksina säästöä 276 852,90 euroa. Vuoden 2017 osalta kalenteripäiviä on joulukuun alkuun mennessä 3175 päivää ja palkkakustannuksissa säästöä 174 330 euroa. Huomioitavaa on, että sekä vuonna 2016 että vuonna 2017 palkattomasta säästövapaasta päätettin vasta keväällä, jolloin se tuli henkilöstön käyttöön 2.5. alkaen. Eli ohje oli voimassa vain osan vuotta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

YT-neuvottelukunta merkitsee tiedoksi työnantajan esityksen säästösyistä pidettävien palkattomien vapaiden ohjeeseen kirjatuista periaatteista ajalle 1.1.-31.12.2018.

Päätös

Merkittiin.

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on kahden viime vuosien aikana suosittanut säästövapaiden pitämistä yhtenä keinona haettaessa henkilöstömenojen säästöjä. YT- toimikunnan kokouksessa 13.12.2017 työantajan esitteli liitteenä olevan säästösopimuksen YT- toimikunnan henkilöstöedustajille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki ei tee lomarahanvaihtosopimuksia vuonna 2018. Sen sijaan suositetaan pidettäväksi harkinnanvaraisia palkattomia virka-/työvapaita pysyväisohjeen sekä säästösyillä pidettäviä vapaita koskevien henkilöstöpalveluiden ohjeiden mukaisesti 1.1. – 31.12.2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, joka tiedottaa asiasta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat