Kaupunginhallitus, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Asuntomessujen yhteistoimintasopimuksen mukainen taloudellinen loppuselvitys

MliDno-2016-2222

Valmistelija

  • Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Viime kesänä järjestettyjen asuntomessujen toteuttamisesta ja kustannusten jaosta on sovittu Mikkelin kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen välisessä 3.5.2016 allekirjoitetussa yhteistoimintasopimuksessa. Sopimukseen on kirjattu yhteisvastuulliset kulut, sekä kummallekin sopijaosapuolelle kuuluvat kustannukset ja vastuut. Sopimukseen perustutuvat merkittävimmät tulot kaupungille olivat parkkipaikkatulo kokonaisuudessaan (243 427,42 €) sekä 18 % pääsylipputuloista (425 704,41 €).
Mikkelin kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen välinen taloudellinen loppuselvitys on laadittu 21.11.2017.

Taloudellinen loppuselvitys on nähtävänä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee taloudellisen loppuselvityksen tiedokseen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, ettu puheenjohtaja Markku Aholainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Osuuskunta Suomen Asuntomessut, talouspalvelut/Sirpa Lokonen, Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Timo Rissanen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat