Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2022

§ 222 Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty 31.12.2021 mennessä

MliDno-2022-1680

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty vuoden 2021 loppuun mennessä, on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteen mukaiset valtuustoaloitteet, joita ei oltu loppuunkäsitelty 31.12.2021 mennessä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.