Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2022

§ 214 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu, syksy 2022

MliDno-2021-2472

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston ja -​hallituksen kokuksista laadittu ehdotusluonnos kokousaikatauluksi 1.8.2022-23.1.2023:

Kv klo 17.00 Lisätietoja Kh klo 14.00 Lisätietoja
    15.8.2022  
    22.8.2022  
29.8.2022      
    5.9.2022  
    12.9.2022 Suunnittelukokous
    19.9.2022  
26.9.2022      
    3.10.2022  
    10.10.2022  
    17.10.2022 Suunnittelukokous (TA)
  SYYSLOMA   SYYSLOMA
    31.10.2022
klo 9.00
Veroprosentit + TA 
    1.11.2022
klo 9.00
Veroprosentit + Ta
    7.11.2022  
14.11.2022    Veroprosentit + TA      
    21.11.2022  
    28.11.2022  
    5.12.2022 Varapäivä
12.12.2022      
    19.12.2022  
  JOULULOMA   JOULULOMA
    9.1.2023  
    16.1.2023  
23.1.2023      


Kaupunginhallituksen ja -​suunnittelukokoukset alkavat klo 14.00.
Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kaupunginhallitus kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kaupunginvaltuuston kokoukset alkavat klo 17.00.

Kuntalain 94 §:n 1 ja 2 momentissa valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin,​ kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Mahdollisista valtuuston seminaareista sovitaan erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kaupunginhallituksen kokousaikataulun. Kokoukset pidetään hybridikokouksina. 

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se päättää pitää valtuuston kokoukset:

  • 29.8.2022 
  • 26.9.2022
  • 14.11.2022 (Veroprosentit + TA)
  • 12.12.2022
  • 23.1.2023


ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00. Kokoukset pidetään hybridikokouksina. 

Mahdollisista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.