Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2022

§ 221 Etelä-Savon hyvintointialueen esitys Mikkelin kaupungille yhteisen tukipalveluyhtiön perustamisesta erityisesti ruoka ja puhtauspalvelujen tuottamista varten

MliDno-2022-2040

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus on esittänyt Mikkelin kaupungille neuvottelujen käynnistämistä hyvinvointialueen ja Mikkelin kaupungin yhteisen ruoka- ja puhtauspalvelujen in-house -yhtiön perustamisesta. Aluehallituksen perustelut ilmenevät liitteenä olevasta pöytäkirjaotteesta. Aluehallitus on esittänyt tavoitteeksi, että yhtiön toiminta voisi käynnistyä vuoden 2023 alussa.

Mikkelin kaupungin tarvitsemien ruoka- ja puhtauspalveluiden tuotantoa on mahdollista jatkaa in-house-yhtiön kautta ilman, että palveluiden tuottamisen prosesseihin olisi tehtävä lisäkustannuksia aiheuttavia muutoksia. Jos in-house-yhtiötä ei perusteta, erityisesti Anttolan, Haukivuoren ja Ristiinan alueille muodostuu kaksi rinnakkaisorganisaatiota palveluiden tuottamiseen eikä henkilöstöä voida tarpeen mukaan työllistää eri yksiköihin. Kaupugnin omana toimintana järjestely edellyttäisi myös mm. aterioiden toimittamista keskuskeittiö Isopadasta taajamiin ja lisäisi siten kuljetuskustannuksia. Lisäksi Anttolassa ja Haukivuoressa olisi tehtävä kouluihin ja päiväkoteihin vuoden 2022 aikana rakentamis- ja laiteinvestointeja. Nykyiset keittiötilat on tehty ja varustettu oletuksella, että ateriat saadaan tarjoiluvalmiina yksikköön taajaman palvelutalosta juuri ennen ruokailua. Isopadasta toimitettaessa sama toimintatapa ei ole maantieteellisen etäisyyden vuoksi mahdollista vaan tiloihin tarvitaan aiempaa enemmän kylmäsäilytystiloja ja laitteet ruokien kypsentämiseen/kuumentamiseen. Anttola-talossa, jossa anttolalaiset koululaiset ruokailevat, on lisäksi laajennettava nykyistä keittiötilaa. 

Pidemmällä aikavälillä in-house-yhtiön toiminnan volyymi ja liikevaihto mahdollistavat skaalaetujen entistä paremman hyödyntämisen mm. tuotannossa, tuotannonohjauksessa ja ostoissa sekä resursoinnin toiminnan kehittämiseen edelleen. Yhtiön toiminnan turvaamiseksi ja taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi aluehallituksen tavoiteaikataulu yhtiön toiminnan käynnistämisestä voi olla haasteellinen, jonka johdosta on ainakin varauduttava sellaiseen vaihtoehtoon, että käynnistyminen siirtyisi vuoden 2023 puolelle. 

Kaupungin ja Essoten aikaisempien tekemien selvitysten perusteella sekä lainsäädännön varmistuttua, tilanne on selkeytynyt siten, että Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon hyvinvointialueen olisi tarkoituksenmukaista perustaa yhteinen in-house- yhtiö. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki aloittaa neuvottelut Etelä-Savon hyvinvointialueen ja kaupungin yhteisen ruoka- ja puhtauspalvelujen in-house -yhtiön perustamisesta.

Tiedoksi

Etelä-Savon hyvinvontialue, Mia Hassinen, Tiia Tamlander, Tarja Poikolainen