Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kaupunginlakimiehen virkavaalin vahvistaminen

MliDno-2022-5661

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti kokouksessan 31.10.2022 § 386  julistaa kaupunginlakimiehen viran auki haettavaksi 4.11.2022 lukien siten, että hakuaika päättyy 2.12.2022 klo 15.00. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi haastetteluryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskosen, hallituksen jäsen Pirkko Valtolan, ja hallintojohtaja Ari Liikasen. 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi yliopistollinen oikeustieteellinen tutkinto. Lisäksi hakuilmoituksen mukaan hakijoilta arvostetaan käytännön kokemusta sopimus- ja yritysjuridiikasta, työkokemusta julkishallinnossa sekä suoritettua tuomioistuinharjoittelua. 

Haastatteluryhmä kutsui haastateltaviksi kaikki kolme hakijaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää valita hakijoiden koulutuksen, työkokemusvertailun, tehtyjen haastattelujen sekä kokonaisvertailun perusteella kaupunginlakimiehen virkaan Annaliisa Leinosen. 

Vaali on ehdollinen ja valittavan henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 12.1.2023 mennessä. Lisäksi noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 19.12.2022 § 479 kaupunginlakimieheksi Annnaliisa Leinosen. 

Kaupunginhallituksen päätökseen sisältyy myös maininta, että palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä. Annaliisa Leinonen on toimittanut vaaditun lääkärintodistuksen ja ilmoittanut ottavansa viran vastaan 6.3.2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Koska Annaliisa Leinonen on esittänyt kaupunginhallituksen edellyttämän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, niin kaupunginlakimiehen vaali voidaan vahvistaa. Annaliisa Leinonen ottaa viran vastaan 6.3.2023. Lisäksi noudatetaan virantoimituksen aloittamisesta kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Kaupunginlakimiehen tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään 5296,71 euroa/kk. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Annaliisa Leinonen, henkilöstöpalvelut, Meidän IT ja talous/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.