Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ilmoitus uuden valtuustoryhmän perustamisesta, Mikkelin Sitoutumattomat

MliDno-2021-3076

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungille on toimitettu seuraava ilmoitus:

"Me allekirjoittaneet Mikkelin kaupunginvaltuuston jäsenet ja -varajäsenet ilmoitamme käyttävämme MIkkelin kaupungin hallintosäännön § 95 mukaista oikeutta perustaa oma valtuustoryhmä jäljellä olevalle valtuustokaudelle 2021 - 2025. Valtuustoryhmän nimi on Mikkelin Sitoutumattomat.

Valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii valtuutettu Anna Reponen, varapuheenjohtajana valtuutettu Juha Ropponen ja ryhmän sihteerinä varavaltuutettu Nea Tarvainen.

Mikkelissä 9.1.2023

Anna Reponen, Juha Ropponen, Nea Tarvainen"

Yllä olevan ilmoituksen jälkeen myös varavaltuutettu Arto Sipilä on ilmoitettu liittyneen Mikkelin Sitoutumattomat valtuustoryhmän jäseneksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee ilmoituksen Mikkelin Sitoutumattomat valtuustoryhmän perustamisesta tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.