Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Eroilmoitus Liike Nyt valtuustoryhmästä, Reponen Anna

MliDno-2021-3076

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutettu Anna Reponen on lähettänyt seuraavan ilmoituksen:

"Eroan Liike Nyt valtuustoryhmästä ja jatkan valtuutetun luottamustointa Mikkelin Sitoutumattomat valtuustoryhmässä tällä päivämäärällä.

Mikkelissä 9.1.2023
Anna Reponen"

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Anna Reposen ilmoituksen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.