Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Eroilmoitus Liike Nyt valtuustoryhmästä, Sipilä Arto

MliDno-2021-3076

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Arto Sipilä on lähettänyt seuraavan ilmoituksen:

"Eroan Liike Nyt valtuustoryhmästä ja jatkan  lupa- ja valvontajaoston sekä kaupungin kehityslautakunnan jäsenen luottamustoimia Mikkelin Sitoutumattomat valtuustoryhmässä tällä päivämäärällä.

Mikkelissä 9.1.2023
Arto Sipilä"

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Arto Sipilän ilmoituksen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.