Kaupunginhallitus, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 355 Kaupunginlakimiehen viran vaalin vahvistaminen

MliDno-2020-1667

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 12.10.2020 § 310 kaupunginlakimieheksi Tarja Tarkiainen.

Kaupunginhallituksen päätökseen sisältyy myös maininta, että palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Tarja Tarkiainen on toimittanut vaaditun lääkärintodistuksen ja ilmoittanut ottavansa tehtävän vastaan 7.12.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska Tarja Tarkiainen on esittänyt kaupunginhallituksen edellyttämän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, niin kaupunginlakimiehen vaali voidaan vahvistaa. Tarja Tarkiainen ottaa viran vastaan 7.12.2020. Lisäksi noudatetaan virantoimituksen aloittamisesta kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Kaupunginlakimiehen tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään 5115,86 euroa/kk 7.12.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarja Tarkiainen, henkilöstöpalvelut, Meidän IT ja talous/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat