Kaupunginhallitus, kokous 15.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 291 Valtuustoaloite kohtuuhintaisten liikuntapalveluiden lisäämisestä 65+ ikäryhmille

MliDno-2016-1473

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Vesa Himanen esitti 13.6.2016 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupungin ikärakenne painottuu eläkeikäisiin tai piakkoin eläköityviin. On erityisen tärkeää huolehtia tämän ikäryhmän hyvinvoinnista ja aktivoida kaikki lisäämään liikuntaa osana arkista ohjelmaa.

Me allekirjoittajat valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki

  1. Aloittaa valmistelut seniorikortin tai 65+ kortin myymisestä jo 65+ ikäryhmille
  2. Tehostaa liikuntapalveluiden markkinointia em ikäryhmille ja perustaa uusia mahdollisia monipuolisia ryhmiä kuten jo olemassa oleva Kunnon Käppänät -ryhmä, joka on kaupungin avointa liikuntatoimintaa seniori-ikäisille kuntalaisille, missä on tavoitteena eri lajikokeilujen kautta löytää itselleen sopiva liikuntaharrastus. Tämä kokeilutoiminta olisi pääasiassa maksutonta.
  3. Ryhmien vetäjiksi voitaisiin kouluttaa ikäryhmistä vertaisohjaajia. Kynnys osallistua pienryhmätoimintaan on huomattavasti matalampi kuin hypätä mukaan pitkään harrastaneiden aktiivien porukoihin. Näin saataisiin Jokaiselle jotakin -harrastustoiminta vireästi liikkeelle ja usein päiväaikaan tyhjyyttään ammottavat liikuntatilat käyttöön.

Mikkelissä 13.6.2016
Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Vesa Himanen
Jari Roivas, Harri Kivinen, Raimo Heinänen,
Jussi Marttinen, Anne Korhola"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhalllitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuun 2016 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistystoimi/Virpi Siekkinen, Antti Mattila

Käsitellyt asiat