Kaupunginhallitus, kokous 15.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 284 Paikallinen sopimus SuPer:in luottamusmiehen ajankäytöstä ja ansionmenetyksestä Mikkelin kaupungilla

MliDno-2016-1735

Valmistelija

  • Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ( luku VII, 13 §, 1 mom.) mukaan luottamusmiesten lukumäärää ja ajankäyttöä koskevat sopimukset tehdään kunnan ja kunnallisen pääsopijajärjestön tai niiden rekisteröityjen alayhdistysten kesken. Mikkelin kaupungin hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallitus hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset, niiden täytäntöönpanon ja suositussopimukset.

SuPer:in luottamusmiesjärjestelyistä Mikkelin kaupungissa on käyty neuvottelu 22.6. ja 30.6.2016. Superin paikallisen edustajan kanssa sovittiin pääluottamusmiehen ajankäytöstä ajalla 1.8.-31.12.2016  lukien 75 t/3 vk. Muut luottamusmiehet hoitavat luottamustehtävänsä työn ohessa, jolloin vapautusta järjestetään tarpeen mukaan.
SuPer:in pääluottamusmiehelle maksetaan ansionmenetyskorvausta säännöllisen työajan työaikakorvauksesta 120 €/vko ajalla 1.8. -31.12.2016.

Muilta osin noudatetaan 7.3.2014 allekirjoitettua sopimusta.

Liitteenä neuvottelutuloksesta laadittu pöytäkirja ja paikallinen sopimus, jonka työnantajapuolelta allekirjoitti HR- Suunnittelija Sari Häkkinen ja  Superin puolelta Tiia Rautpalo.

Henkilöstöpalvelut esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy em. luottamismiesjärjestelyt liitteenä olevan neuvottelupöytäkirjan ja paikallisen sopimuksen  mukaisena.

Luottamusmiessopimus/KoHo/Super 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus hyväksyy em. luottamismiesjärjestelyt liitteenä olevan neuvottelupöytäkirjan ja paikallisen sopimuksen  mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiia Rautpalo, Kunnan Taitoa/Palkanlaskenta, Henkilöstöpalvelut

Käsitellyt asiat