Kaupunginhallitus, kokous 15.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Mli-2016-1119

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Tekninen lautakunta 14.6.2016
  • Anttolan aluejohtokunta 14.6.2016
  • Mikkelin seudun ympäristölautakunta 15.6.2016
  • Vesiliikelaitoksen johtokunta 29.6.2016
  • Maaseutu- ja tielautakunta 19.7.2016

Saatavien poistot ja asiakasmaksuasiat 2016, talouspäätökset (eri hallintokunnat), hallintojohtaja:

  • 28.6.2016 §:t 35 - 38
  • 2.8.2016 § 39

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat