Kaupunginhallitus, kokous 15.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 281 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen

MliDno-2016-1733

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin taidemuseona oleva kiinteistö ns graniittitalo ei vastaa taidemuseolle ja museotoiminnan henkilökunnalle työtilaksi määriteltyjä teknisiä laatuvaatimuksia. Kaupunki on aloittanut uuden taidemuseon suunnittelun, joka sijaitsisi toisaalla kaupungissa, uudiskohteessa.

Osa Mikkelin uuden taidemuseon investoinnin rahoituksesta on suunniteltu toteutettavaksi nykyisen taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myymisestä saatavalla pääomalla. Uuden taidemuseon kustannusarvio on 5,97 M€. Nykyisen taidemuseokiinteistön myynnistä saatavan tulon on arvioitu olevan n. 1,5 - 2.0 M€.

Graniittitalon myyminen tapahtuisi siten, että kiinteistö luovutettaisiin uuden omistajan haltuun, kun uusi taidemuseo on valmistunut ja museo on siirtynyt. Kiinteistön myymisen ja luovutuksen välisenä aikana kaupunki maksaisi uudelle omistajalle kiinteistöstä vuokraa.

Kiinteistö on historiallisesta taustasta johtuen arvokiinteistö, joten kiinteistön myymisen tulee tapahtua erityisesti arvokiinteistöihin suuntautuneen ja valtakunnallisen kiinteistömyynnin taitavan kiinteistönvälitysliikkeen kautta. Kiinteistönvälitysliike valitaan kaupungin hankintasäännön mukaisesti kilpailuttamalla.  Kiinteistönvälittäjää valittaessa asetetaan riittävän tarkat vähimmäisvaatimukset myynnin suorittavalle toimijalle sekä kohteen markkinoinnille. Tarjousten valintaperiaatteena on halvin hinta prosentuaalisena osuutena toteutuneesta kauppahinnasta.

Kaupunki maksaa erikseen Kauppalehteen laitettavat kaksi ilmoitusta kohteesta. Kiinteistön lopullisesta myynnistä päättää valtuusto. Kiinteistön myyntiaika on n. 3 kuukautta myynti-ilmoituksen julkaisusta. Kiinteistönvälittäjän toimeksiantoon kuuluu määrittää kohteelle pyyntihinta. Kaupunki hyväksyy kohteelle pyyntihinnan ja vaihteluvälin, jolla kohde voidaan myydä. Toimeksianto allekirjoitetaan, kun pyyntihinta on päätetty kaupungin toimesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa teknisen toimen valmistelemaan graniittitalon myyntiä ja kilpailuttamaan kiinteistönvälitysliike toimeksiantoa varten sekä tekemään hankintapäätös asiassa. Erillisen toimeksiantosopimuksen allekirjoittaminen tapahtuu, kun kaupunki on hyväksynyt kohteen pyyntihinnan sekä alimman mahdollisen myyntihinnan.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen toimi/Jouni Riihelä, Tilakeskus/Jarkko Hyttinen

Käsitellyt asiat