Kaupunginhallitus, kokous 15.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 273 Kaupunginvaltuuston kokousten 23.5. ja 13.6.2016 täytäntöönpanot

MliDno-2016-281

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle esitellään kaupunginvaltuuston kokouksissa 23.5. ja 13.6.2016 tehdyt päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

Kaupunginvaltuuston kokouksen 23.5.2016 täytäntöönpanot
§ 56
Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu ajalle 8.8.2016 - 23.1.2017
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 31.5.2016: kansliapalvelut

§ 57
Konserniohje
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 31.5.2016: talouspalvelut/Aleksi Paananen

§ 58
Talouden seuranta 3/2016 ja määrärahan kohdentaminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 31.5.2016: talouspalvelut, Kunnan Taitoa/kirjanpito

§ 59        
Mikkelin kaupungin hallintorakenteen uudistaminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 31.5.2016: talouspalvelut/Aki Kauranen

§ 60      
Valtuustoaloite Ristiinan Pellosniemen alueen kehittämisestä ja yleisilmeen siistimisestä
Merkitään tiedoksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 31.5.2016: tekninen toimi/Jouni Riihelä, Mikalo Oy, hallintopalvelut/Merja Airas

§ 61
Valtuustoaloite karavaanareiden houkuttelemiseksi Mikkeliin
Merkitään tiedoksi

§ 62              
Valtuustoaloite eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon naisten ja miesten välisen tasa-arvon peruskirjan hyväksymisestä
Merkitään tiedoksi

§ 63              
Valtuustoaloite valtuuston puheenjohtajiston toimikaudesta
Merkitään tiedoksi

§ 64             
Valtuustoaloite liikuntaharrastuksen mahdollisuuksien lisäämiseksi Mikkelissä
Merkitään tiedoksi

§ 65              
Valtuustoaloite harrastajateattereiden olosuhteiden parantamiseksi
Merkitään tiedoksi

§ 66              
Valtuustoaloite 10 % kuntatuesta vanhojen talojen hissien rakentamiseen
Merkitään tiedoksi

§ 67              
Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty 31.12.2015 mennessä Lisäpykälät
Merkitään tiedoksiIlmoitukset: pöytäkirjanote 31.5.2016: sivistystoimi/Virpi Siekkinen, tekninen toimi/Jouni Riihelä, talouspalvelut/Heikki Siira

§ 68 
Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle
Kysymys lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 30.5.2016 § 214

§ 69  
Valtuustoaloite valtuuston liikuntakerhon perustamisesta
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 6.6.2016 § 234

§ 70           
Valtuustoaloite leikkipuistotoiminnan aloittamiseksi ja avoimen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi Mikkelissä
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 6.6.2016 § 235

§ 71      
Valtuustoaloite kirjastopalvelujen säilyttämiseksi
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 6.6.2016 § 236

§ 72  
Kuntalaisaloite Otavan neuvolapalveluista
Merkitään tiedoksi

Kaupunginvaltuuston kokouksen 13.6.2016 täytäntöönpanot
§ 75
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 21.6.2016: talouspalvelut

§ 76
Mikkelin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös/tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 21.6.2016: tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut

§ 77
Mikkelin kaupungin vuoden 2015 henkilöstöraportti
Merkitään tiedoksi
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 21.6.2016: henkilöstöpalvelut

§ 78
Taidemuseon hankesuunnitelman hyväksyminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 21.6.2016: Tekninen toimi/Jouni Riihelä, tilakeskus/Jarkko Hyttinen, sivistystoimi/Virpi Siekkinen, museotoimi/Matti Karttunen, talouspalvelut, Kunnan Taitoa/kirjanpito

§ 79
Saimaa Geopark -yhdistyksen perustaminen ja Saimaan Geopark-alueen muodostaminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 22.6.2016: Saimaa Geopark, tekninen johtaja Jouni Riihelä, talouspalvelut

§ 80
Mikkelin kaupungin kotouttamisohjelman hyväksyminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 21.6.2016: Mikkelin kaupungin maahanmuuttotoimisto

§ 81 
Takausvastuun siirto, Anttolan vanhustentaloyhdistys ry
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 21.6.2016: Savilahden vanhaintukiyhdistys ry/Asko Laukkanen, Kuntarahoitus Oyj/Kirsi Räbinä, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

§ 82
Mikkelin  Oppilaitoskiinteistöt  Oy:n  lainatakaus
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 21.6.2016: Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/ kirjanpito

§ 83
Kiinteistöosakeyhtiö  Kyyhkylä  lainatakaus
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 21.6.2016: Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkylä, Kiinteistökehitys Naistinki Oy, talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

§ 84
Hallintosäännön muuttaminen
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 21.6.2016: Hallintopalvelut, tekninen toimi, sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi

§ 85  
Mikkelin, Ristiinan ja Suomenniemen kuntaliitossopimuksen loppuselvitys
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 21.6.2016: Ristiinan aluejohtokunta, Suomenniemen aluejohtokunta

§ 86   
Etelä-Savon Energia Oy:n Vuosikatsaus 2015
Merkitään tiedoksi

§ 87 
Valtuustoaloite kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi Mikkelissä
Merkitään tiedoksi

§ 88
Valtuustoaloite ilmaisen raskauden ehkäisyn saamiseksi Mikkelissä alle 20-vuotiaille
Merkitään tiedoksi

§ 89
Valtuustoaloite perintätoimistojen käytön laillisuuden selvittämiseksi ja niiden käytöstä luopumiseksi
Merkitään tiedoksi

§ 90
Valtuustoaloite Suomenniemen koulun säilyttäminen 3-opettajaisena
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 15.8.2016 § 290

§ 91
Valtuustoaloite kohtuuhintaisten liikuntapalveluiden lisäämisestä 65+ ikäryhmille
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 15.8.2016 § 291

§ 92     
Jukka Pöyryn ilmoitus eroamisesta Perussuomalaisista ja Mikkelin sitoutumattomien valtuustoryhmän muodostamisesta
Merkitään tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat