Kaupunginhallitus, kokous 15.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 271 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
  - valtuuston pöytäkirja 22.6.2016
  - hallituksen pöytäkirja 14.7.2016
   
 • Vaalijalan kuntayhtymä
  - hallituksen pöytäkirja 25.5.2016
  - yhtymäkokouksen pöytäkirja 8.6.2016
   
 • Etelä-Savon maakuntaliitto
  - maakuntahallituksen pöytäkirja 20.6.2016
   
 • Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä
  - yhtymävaltuuston pöytäkirja 7.6.2016
   
 • Poliisien neuvottelukunta
  - pöytäkirja 31.5.2016
   
 • Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 23.6.2016
  Dnro ISAVI/1293/05.07.03/2016 asiassa Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäiseävstä suun terveydenhuollosta (338/2011) 9 §:n mukaiset terveystarkastukset Mikkelin kaupungissa.
 • Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 22.6.2016
  Dnro 2953/3/15 asiassa kunnallisasiaa koskeva valitus. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen kiinteistön kauppahinta on määritelty maakauppatiedonannon mukaista menettelyä noudattaen ja vastaa saadun selvityksen perusteella tiedonannossa tarkoitettua markkinahintaa. Edellä olevan perusteella kapunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt valittajien esittämillä perusteilla virheellisessä järjestyksessä eikä kaupunginvaltuusto ole ylittänyt toimivaltaansa. Kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimuksen ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita. 
 • Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 27.6.2016
  Kaupunginvaltuutetuille on jaettu sosiaali- ja terveysministeriön kirje koskien hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Käsitellyt asiat