Kaupunginhallitus, kokous 15.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 274 Esitys kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kuntapaikkakiintiön nostamiseksi, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

MliDno-2016-1296

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Will-Orava, perhepalveluiden johtaja, johanna.will-orava@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ELY-keskus lähestyy Mikkelin kaupunkia esityksellä, että Mikkelin kaupunki korottaisi vuositasolla vastaanotettavien kiintiöpakolaisten ja turvapaikan/ oleskeluluvan saaneiden pakolaisten kuntapaikkamäärää.

Voimassaoleva sopimus vuodelta 2008 pakolaisten vastaanotosta sekä pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta Etelä-Savon Ely-keskuksen ja Mikkelin kaupungin välillä kattaa 30 kiintiöpakolaisen vastaanoton vuositasolla.

ELY-keskus esittää, että Mikkelin kaupunki korottaisi vastaanotettavien kiintiöpakolaisten / turvapaikan/ oleskeluluvan saaneiden pakolaisten kuntapaikkamäärää 30 + 40 paikkaa, siten, että tuo 30 – 40 paikkaa varattaisiin kiintiöpakolaisprosessin mukaisille pakolaisille ja tuo 30 - 40 paikkaa varattaisiin alueen turvapaikanhakijoille, jotka saavat oleskeluluvan ja siten pakolaisstatuksen. Mikkelin Suonsaaren vastaanottokeskuksessa on asukkaita n. 220. Koko Etelä-Savon VOK:ssa (mukaan lukien Savonlinna ja Pieksämäki) alueella turvapaikanhakijoita on tällä hetkellä 644 asukasta.

Työ-ja elinkeinoministeriön ohjeena on, että alueen VOK:sta luvan saaneet turvapaikanhakijat ohjataan ensisijaisesti alueen kuntiin. Turvapaikanhakijoiden oleskelulupaprosessi kestää nykyisen arvion mukaan 4 - 6 kuukautta ja myönteisen luvan tulee saamaan 30 – 40 % turvapaikanhakijoista.

Jotta kuntaan ohjaaminen ja kotoutuminen olisi hallittua ja ennakoitua, olisi erittäin tärkeää, että myös kunta pystyy varautumaan hyvissä ajoin alueelle jäävien pakolaisten asuttamiseen kuntaan kotoutumiseen. Tässä prosessissa asuminen ja asunnon löytyminen on lähtökohta.

Etelä-Savon ELY-keskus lähestyy kuntapaikkaneuvotteluissa uudelleen kuntia ja toivoo ymmärrystä lisä- kuntapaikkakiintiöiden löytämiseksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin kaupungin vuositasolla vastaanotettavien kiintiöpakolaisten ja turvapaikan/ oleskeluluvan saaneiden pakolaisten kuntapaikkamäärää korotetaan 60-80 paikkaan siten, että 30-40 paikkaa varataan kiintiöpakolaisille ja 30-40 paikkaa oleskeluluvan saaneille pakolaisille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Johanna Will-Orava, perhepalveluiden johtaja, johanna.will-orava@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä, että Mikkelin kaupungin vuositasolla vastaanotettavien kiintiöpakolaisten ja turvapaikan/oleskeluluvan saaneiden pakolaisten kuntapaikkamäärää korotetaan 60-80 paikkaan siten, että 30-40 paikkaa varataan kiintiöpakolaisille ja 30-40 paikkaa oleskeluluvan saaneille pakolaisille.

Päätös

Keskustelun aikana Vesa Himanen esitti, että kiintiöitä ei nosteta. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Vesa Himanen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Tiedoksi

Etelä-Savon ELY-keskus, Mikkelin maahanmuuttotoimisto

Käsitellyt asiat