Kaupunginhallitus, kokous 15.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Esitys Muikkulan ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamisesta ja muuttamisesta Norpanhovin päiväkodin ryhmäksi

MliDno-2016-1392

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolassa Sahalantie 2:ssa toimii Norpanhovin päiväkodin alakerrassa ryhmäperhepäiväkoti Muikkula. Muikkulassa työskentelevä perhepäivähoitaja kouluttautui lastenohjaajaksi ja on jatkossa pätevä päiväkotityöhön. Myös toinen työntekijöistä on pätevä lastenhoitaja. Työntekijän pätevöityminen päiväkodin työntekijäksi mahdollistaa tässä vaiheessa Muikkulan muuttamisen päiväkodin yhdeksi ryhmäksi. Myös tilat mahdollistaa muutoksen päiväkotiryhmäksi. Tällä hetkellä kahden työntekijän kahdeksan lapsen ryhmässä lapset ovat iältään alle 3 vuotta. Sama ryhmä ja henkilöstö jatkavat myös syksyllä 2016, vaikka ryhmäperhepäiväkoti lakkaakin ja tilalle tulee yksi Norpanhovin päiväkodin ryhmä.  

Muikkulan henkilöstölle on järjestetty YT-lain mukaiset neuvottelut 25.5.2016.

Vanhempien kuulemistilaisuus pidettiin 25.5.2016. Tilaisuudesta on kirjoitettu muistio, joka on liitteenä.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan lautakunta tekee esityksen kaupunginvaltuustolle palvelujen tuottamistavasta, palveluverkosta, uusien palveluiden tuottamisesta ja nykyisten lakkauttamisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Esitetään, että ryhmäperhepäiväkoti Muikkula lakkautetaan ja perustetaan entisestä ryhmäperhepäiväkotiryhmästä päiväkodin ryhmä 1.8.2016 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ryhmäperhepäiväkoti Muikkulan lakkauttamisen ja tilalle päiväkodin ryhmän perustamisen 1.8.2016 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ryhmäperhepäiväkoti Muikkulan lakkauttamisen ja tilalle päiväkodin ryhmän perustamisen 1.9.2016 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat