Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jarno Strengell ja Mali Soininen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 17.3.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

   

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.