Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Kuvaus

Kaupunginjohtaja
Muut päätökset:
§ 3 Toimintarajoituksia Mikkelin kaupungin toiminnassa ajalla 9.3.- 5.4.2021, 11.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Olkkonen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, kirsi.olkkonen@outlook.com

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.