Kaupunginhallitus, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Petri Pekonen ja Armi Salo-​Oksa. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa keskiviikkona 17.1.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.