Kaupunginhallitus, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Muut asiat

Kuvaus

  • katsaus Vesiliikelaitoksen jäteveden puhdistuslaitoksen investoinnin valmistelutilanteeseen

Päätös

  • merkittiin tiedoksi Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki ja johtokunnan puheenjohtjaja Tapani Korhonen katsaus Vesiliikelaitoksen jäteveden puhdistuslaitoksen investoinnin valmistelutilanteesta.
  • kaupunginjohtaja Timo Halonen antoi katsauksen Jalkaväkimuseon nykytilanteesta sekä Kalevankankaan alueen kehittämisestä
  • kaupunginjohtaja Timo Halonen kertoi, että kaupunginhallituksen kokoukseen 29.1.2018 tuodaan keskusteltavaksi kaupungin uudet kehitysalustat
  • tekninen johtaja Jouni Riihelä kertoi taidemuseon valmistelutilanteesta

Merkitään, että Satu Taavitsainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.