Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hallituksen esitys Mikkelin kaupungille yhtiön osakkeiden lunastamisesta

MliDno-2016-316

Kuvaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hallitus yksimielisesti esittää, että Mikkelin kaupunki ostaa osakekaupalla Etelä-Savon kauppakamarin, Suur-Savon Osuuspankin ja Mikkelin yrittäjien osuudet kehitysyhtiöstä. Ostettavien osakkeiden yhteishinta on 42.047,50 euroa, johon lisätään varainsiirtovero 672,76 euroa (1,6%), yhteensä 42.720,26 euroa.  Esitetään myös, että Osakassopimus päivitetään vastaamaan uutta omistuspohjaa ja siihen lisätään seuraavat kohdat:

  • Mikkelin yrittäjillä on oikeus nimetä yksi hallituksen edustaja yhtiön hallitukseen
  • Etelä-Savon kauppakamarilla on oikeus nimetä yksi edustaja yhtiön hallitukseen
  • Rahoittajien edustajille varataan yksi edustaja yhtiön hallitukseen, jonka yhtiön osakkaat valitsevat.

Perustelu:  Kaupan seurauksena kehitysyhtiö saavuttaa Hankintalain määrittelyn mukaisen sidosyksikköaseman  (in-house -asema) osana kaupunkikonsernia.  Sidosyksikköasemasta on kokonaisvaltaista hyötyä sekä kehitysyhtiölle, että kaupungille.  Osakassopimuksen päivityksellä varmistetaan kehitysyhtiön toiminnan kannalta keskeisten yhteistyökumppaneiden osallistuminen ja sitoutuminen yhtiön toimintaan. 
Osakkeiden hankintaa varten esitetään investointimenojen kohtaan osakkeet ja osuudet 42.720,26 euron lisämäärärahaa vuodelle 2016 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n osakkeiden hankintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää ostaa Etelä-Savon kauppakamarin, Suur-Savon Osuuspankin ja Mikkelin yrittäjien osuudet Miksei Oy:stä yhteishinnalla 42.047,50 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää investointimenojen kohtaan osakkeet ja osuudet 42.720,26 euron lisämäärärahan vuodelle 2016 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n osakkeiden hankintaan ja kaupasta aiheutuvan varainsiirtoveron maksamista varten.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palautettaa asian uuteen valmisteluun.

Tiedoksi

Miksei Oy, Etelä-Savon kauppakamari, Suur-Savon Osuuspankki, Mikkelin yrittäjät ry