Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan lainatakaus

MliDno-2016-692

Valmistelija

 • Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa Ristiinan keskustan pohjoispuolelle Löydön, Vitsiälän ja Sokkalanmäen eteläosien alueelle on kaavailtu viemäriverkosto. Alueella on jo Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesijohtoverkosto.

Löytö- Vitsiälän Vesiosuuskunta laati yhdessä Mikkelin kaupungin kanssa vuonna 2014 alueelle vesihuoltohankkeen yleissuunnitelman halukkuuskyselyn perusteella. Vuoden 2015 aikana hankkeesta on laadittu rakennussuunnitelmat. Viemärilinjastoa suunnitelmassa on noin 13 000 metriä ja liittymiä noin 70 kpl. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä. Arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset koko hankkeen osalta (osa- alueet 1- 6) ovat 2.632.952 euroa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan osa- alueet 1,2 ja 4, joiden osalta arvonlisäveroton kokonaiskustannus on 1.563.408 euroa. Osa- alueet 3, 5 ja 6 toteutetaan, kun Juurisalmen vesistöalituksille on myönnetty vesilain mukaiset luvat.

Osuuskunta on tehnyt hankkeen osa- alueista 1,2 ja 4 rakentamispäätöksen 12.12.2015 pitämässään kokouksessa. Osuuskunta valtuutti hallituksen viemään hanketta eteenpäin ja hakemaan hankkeelle rakentamisaikaista lainaa ja sille kaupungin takauksen.

Hankkeen rahoitus koostuu liittymismaksusta 10 %, avustuksista 50 % ja lainasta 40 %. Laina on osuuskunnan, eikä yksittäinen jäsen ole vastuussa lainasta. Osuuskunta hakee osa- alueiden 1,2 ja 4 rakentamista varten lainaa 1.100.000 euroa, koska avustusten maksatus ja arvonlisäverojen palautus tapahtuu jälkijättöisesti. Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunta on kilpailuttanut rakentamisaikaisen lainan ja rahoituslaitokseksi on valittu Suomenniemen Säästöpankki.

Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunta hakee Mikkelin kaupungin omavelkaista takausta Suomenniemen Säästöpankista otettavalle pankkilainalle:

 • luoton määrä 1.100.000 euroa
 • laina- aika 15 vuotta, rakentamisaika lyhennyksistä vapaa
 • viitekorko euribor 12 kk
 • marginaali 1,07 %
 • lyhennykset ja koronmaksu erikseen sovittavan maksuohjelman mukaisesti
 • toimitusmaksu 1.000 euroa
 • järjestelypalkkio 1.000 euroa

Lainapääomaa lyhennetään avustuksilla, alv- palautuksilla ja liittymismaksuilla, jonka jälkeen pitkäaikaista lainaa jää noin 675.000 euroa.

Vesiosuuskunta on saanut hankkeelle avustusta Etelä- Savon ELY- keskukselta ja Mikkelin kaupungilta. Maaseutu- ja tielautakunta on myöntänyt 20.5.2015 § 48 vesiosuuskunnalle vesihuoltoavustusta 390.852 euroa osa-alueiden 1, 2 ja 4 vesihuoltolinjojen rakentamiseen, kuitenkin enintään 25 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeen toteuttamiseksi on perusteltua ja johdonmukaista antaa kaupungin takaus lainalle.

Kokouksessa on nähtävillä:

 • Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan ylimääräinen kokous pöytäkirja 12.12.2015
 • Etelä-Savon ELY -keskus avustuspäätös 21.1.2016 
 • Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunta avustuspäätös 20.5.2015
 • Lainatarjouspyyntö 16.2.2016
 • Suomenniemen Säästöpankki lainatarjous 25.2.2016
 • Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan hallituksen kokous pöytäkirja 10.3.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnalle Suomenniemen Säästöpankilta edellä selostetuin lainaehdoin otettavalle enintään 1.100.000 euron lainalle omavelkaisen takauksen ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 1,0 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Sari Teittinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunta, talouspalvelut, maaseutu- ja tietoimi/ Markku Suomela, Kunnan Taitoa Oy/ kirjanpito