Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Kannanotto 9.3.2016 Yliopistokeskuksille korvamerkitty perusrahoitus on säilytettävä nykytasolla
  Opetus- ja kulttuuriministeriö on ehdottanut leikkausta koordinaatioyliopistojen perusrahoitukseen sisältyvästä yliopistokeskuksille korvamerkitystä rahoituksesta. Vähennys toteutettaisiin vuosina 2017-2020 ja se tarkoittaisi rahan vähenemistä vuositasolla nykyisestä 705 000 eurosta 500 000 euroon.
  Yliopistokeskus-mallia on kehitetty määrätietoisesti vuodesta 2004 saakka. Yliopistokeskuksilla on keskeinen merkitys sijaintialueidensa alue- ja väestötaloudellisessa kehityksessä.
  Kannanoton allekirjoittaneet pyytävät, että opetus- ja kulttuuriministeriö huomioi yliopistokeskusten alueelliset vaikutukset päätettäessä yliopistokeskuksille korvamerkityn perusrahoituksen suuruudesta tulevien vuosien osalta. Toivovat, ettei yliopistokeskusten toimintaedellytyksiä heikennetä nykyisessä tilanteessa miltään osin. Esittävät, ettei yliopistokeskuksille korvamerkittyä perusrahoitusta vähennetä lainkaan tai siihen ohjattavissa leikkauksissa painotetaan kohtuullisuutta.
  Kannanoton allekirjoittajina ovat Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, Satakunnan maakuntajohtaja Pertti Rajala, lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja Asko Peltola, Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen, Kainuun maakuntajohtaja Pentti Malinen, Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen, Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Kokkolan kaupunginjohtaja Antti Isotalus ja Keski-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.

Kokouksessa lisätyn kannanoton sisältö:

 • Opettajankoulutusta järjestetään Itä-Suomessa tällä hetkellä vain Savonlinnassa ja Joensuussa Kajaanin opettajankoulutuksen lakkauttamisen jälkeen. Savonlinnan kampus on Itä-Suomen yliopiston ainoa toimipiste Etelä-Savossa. Mikkelin kaupunginhallituksen mukaan kummankin yliopistopaikkakunnan koulutus on tärkeää alueellisen saavutettavuuden kannalta. Mikkelin kaupunginhallitus vaatii Savonlinnan opettajankoulutuksen säilyttämistä nykyisellään, koska kyseisen koulutuksen lopettaminen vaarantaisi uusien pätevien opettajien saamisen Etelä-Savoon ja koko Itä-Suomeen.
  Savonlinnan taide- ja taitoaineisiin profiloitunutta opettajankoulutusta ei ole tällä hetkellä mahdollista toteuttaa Joensuun tai Kuopion kampusten toimintaresursseilla. On laskettu, että Savonlinnan kampuksen siirto Joensuuhun heikentäisi alueen julkisen talouden tunnuslukuja ainakin sadalla miljoonalla eurolla.
  Mikkelin kaupunginhallitus toteaa, että Savonlinnan yksikön lakkauttaminen olisi toteutuessaan merkittävä heikennys Etelä-Savon maakunnalle. Suunnitelman aluetaloudelliset vaikutukset koskettavat haitallisesti koko Etelä-Savoa ja lisäksi vaarana on koulutetun ja osaavan henkilöstön valuminen maakunnan ulkopuolelle.
  Savonlinnan kampus on ollut toistuvasti lakkautushuhujen kohteena ja Mikkelin kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että lakkauttamissuunnitelmien peruuttamisen lisäksi Savonlinnan opettajankoulutuksen säilyminen on jatkossa turvattava ko. koulutuksen pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistavalla ratkaisulla. Näin varmistetaan koulutuksen laatu sekä ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön pysyminen alueella myös jatkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasioihin liitettiin 

 • teknisen johtajan Jouni Riihelän esittely sairaalan pysäköintitalosta
 • kannanotto 29.1.2016 "Mikkeli tukee Savonlinnan toimia opettajakoulutuksen säilyttämiseksi Savonlinnan kampuksella"    

Merkittiin.