Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Pöyry ja Jarno Strengell. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 3.4.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

   

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Vuori ja Jarno Strengell. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat