Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

  • Mikkelin pitäjän aluejohtokunta 13.2.2019
  • Mikkelin liikelaitos Otavia 19.2.2019
  • Anttolan aluejohtokunta 25.2.2019
  • Haukivuoren aluejohtokunta 28.2.2019
  • Kaupunkiympäristölautakunta 19.3.2019
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 20.3.2019
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.3.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat