Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Muut asiat, kaupunginhallitus

Päätös

  • Kaupunginhallitus keskusteli Länsi-Savossa 27.3.2019 julkaistusta yleisönosastokirjoituksesta, jossa kirjoitettiin mm. kaupungin rakenteellisesta korruptiosta ja luottamushenkilön painostamisesta. Kaupunginhallitus päätti pyytää selvityksen kirjoituksen tehneeltä luottamushenkilöltä Satu Taavitsaiselta. Selvitys pyydetään toimittamaan kaupunginhallitukselle 15.4.2019 mennessä. 

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat