Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Asia poistettiin esityslistalta

MliDno-2019-656


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat